Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        5-5-2015                          
Η ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.μεΑ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ χαιρετίζει τη σημερινή ημέρα και όλους τους φορείς και τις κινήσεις που τη στηρίζουν και μεταφέρουν το μήνυμά της. Η Ανεξάρτητη διαβίωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν σε ισότιμη βάση με τους άλλους. Αναφέρεται σε διάφορες νομικές πράξεις, πρώτα απ 'όλα στην ίδια τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 19), καθώς και στο ελληνικό Σύνταγμα (Άρθρο 21).

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση θα έπρεπε να αποτελεί σημαντικό μέρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας σε μια χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η συνέχιση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και η δημιουργία νέων, η δημιουργία των Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης, που δεν υπάρχουν στη χώρα, η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, η συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Διημέρευσης, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και όλων των άλλων υποστηρικτικών δομών που λειτουργούν στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού τομέα ή μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ) είναι θέμα πολιτισμού και σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(Σ.σ. Άρθρο 19 Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία:

Τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να αποτελούν μέλη της κοινότητας

Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ΑμεΑ να ζουν στην κοινότητα, με ίσες επιλογές με τους άλλους, και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος των ΑμεΑ και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι:
(α) τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον τόπο διαμονής και που και με ποιόν ζουν σε ίση βάση με τους άλλους και δεν υποχρεούνται να ζουν σε συγκεκριμένο καθεστώς διαμονής,
(β) τα ΑμεΑ έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα παροχής υπηρεσιών κατ' οίκον, υπηρεσιών στον τόπο διαμονής τους και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης από την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα, και για την πρόληψη της απομόνωσης ή αποκλεισμού από την κοινότητα,
(γ) υπηρεσίες της κοινότητας και εγκαταστάσεις για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι διαθέσιμες σε ίση βάση με τους άλλους στα ΑμεΑ και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους).