Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Χάρις στην πολύτιμη δωρεά της VIsa Hellas η Γέφυρα ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα θα συνεχίζει το σκοπό της !


Το σύνολο του Ιδρυτικού και Εθελοντικού Προσωπικού ευχαριστεί θερμά για την γενναιόδωρη οικονομική της στήριξη απέναντι στη δράση της Γέφυρας Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα την επιχείρηση τεχνολογίας και υπηρεσιών πληρωμής Visa Hellas.
Η επιταγή που παραδόθηκε στο σύλλογο και προορίζεται για την κατασκευή μέρους  του νέου  εθελοντικού πολυχώρου της Γέφυρας Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα  παιδιών & νέων με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού.
Μια ενέργεια αλληλεγγύης και ανθρωπιάς,
 Ευχαριστούμε την Visa Europe και Visa Hellas.
Και η πιο μικρή κίνηση μια μεγάλη αλλαγή       

https://www.youtube.com/watch?v=PAy3xriWJ9g