Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα κ. Σπύρος Τζόκας και η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αναπηρίας κ. Βιβή Τσαβαλιά κοντά στη Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα


Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα κ. Σπύρος  Τζόκας και η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αναπηρίας κ. Βιβή Τσαβαλιά  επισκέφθηκαν, σε προγραμματισμένη συνάντηση, τη Γέφυρα Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα, την Πέμπτη 24.9.2015.

Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γέφυρας Ζώης κ. Διονύση Γουράνιο για τις νέες δράσεις του πολυχώρου  για τα παιδιά  με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού που εκπαιδεύει και ψυχο-διαπαιδαγωγεί, όπως επίσης για τα νέα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται για την νέα περίοδο 2015 – 2016 και τους εθελοντές που την στελεχώνουν.
Παρακολούθησαν επίσης τις ομάδες των παιδιών Α.μεΑ. που απασχολούνταν σε εκπαιδευτικές δράσεις με την συνδρομή των Ειδικών Επιστημόνων Εθελοντών της Γέφυρας Ζωής, στον Πολυχώρο της στην οδό Πελασγίας 133, στο Περιστέρι.


 Στην συζήτηση - ενημέρωση που ακολούθησε οι κ. Σπύρος Τζόκας και η κα. Βιβή Τσαβαλιά, ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γέφυρα Ζωής, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Διονύση Γουράνιο, την Αντιπρόεδρο κα. Ρούλα Τζέμη, τον Οικονομικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Μαλτέζο, τον Επιστημονικό Σύμβουλο κ. Στράτο Τσιαμτσιακίρη  και την Υπεύθυνη Γενικού Συντονισμού κα. Παναγιώτα  Μαντζαβίνου. 


Ειδικότερα, συζητήθηκαν :
α) Το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει η Γέφυρα Ζωής, αφού ο υπάρχον Πολυχώρος της δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη όλων των αιτήσεων που υπάρχουν σε αναμονή των γονέων παιδιών με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού .
β). Η χρηματοδότηση του πολυχώρου της λειτουργίας της Γέφυρας Ζωής από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς μετά την ουσιαστική άρνηση του Δήμου Περιστερίου να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στις δράσεις και την λειτουργία της, ειδικότερα δε στην οικονομική ενίσχυσή αυτής ύστερα από έγγραφη απόφαση που κοινοποιήθηκε στη Γέφυρα Ζωής. 
γ). Τρόποι υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά,  εφήβους και νέους με νοητική υστέρηση και αυτισμό, στο Δυτικό Τομέα.
δ). Στήριξη της Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα στην προσπάθεια της Γέφυρας Ζωής για την εξεύρεση νέου χώρου ικανού για την «φιλοξενία» των παιδιών που ασκούνται και απασχολούνται στον υφιστάμενο χώρο της και αυτών που βρίσκονται σε αναμονή προς ένταξη στην «ομάδα» της.
ε). Τρόποι χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Γέφυρας Ζωής και ειδικότερα της κάλυψης 2 θέσεων εργασίας 4ωρης απασχόλησης, των λειτουργικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του πολυχώρου στα ψυχαγοπαιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα Α.μεΑ. με νοητική υστέρηση και αυτισμό που υλοποιεί.
στ). Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες» οικογενειών αδύναμων οικονομικά κοινωνικών ομάδων που η Γέφυρα Ζωής σχεδίασε και προγραμματίζει την υλοποίησή του με την στήριξη και τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα.
ζ). Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την κοινότητα Α.μεΑ. και τους γονείς των παιδιών Α.μεΑ. που η Γέφυρα Ζωής έχει προγραμματίσει, καθώς και η συμβολή και στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίησή τους.
η). Σύναψη Στρατηγικής προγραμματικής συμφωνίας για δράσεις Α.μεΑ. μεταξύ Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα Αττικής  και Γέφυρας Ζωής

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα κ. Σπύρος Τζόκας αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του, αλλά και την ευχάριστη γι’ αυτόν έκπληξη που του επιφύλαξε η επίσκεψή του στον Πολυχώρο της Γέφυρας και κυρίως γιατί γνώρισε από κοντά το έργο που επιτελείτε σ’ αυτόν από τα στελέχη και τους εθελοντές της, στα παιδιά με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις ενέργειες, αλλά και τις σκέψεις της Αντιπεριφέρειας για τα παιδιά αυτής της ειδικής κατηγορίας και ειδικότερα:

1). Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από εισήγησή του, στα πλαίσια της ασκούμενης από αυτή κοινωνικής πολιτικής, θα ενισχύσει οικονομικά την Γέφυρα Ζωής, με το τυπικό και διαδικαστικό μέρος αυτής της ενέργειας να ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου.
2). Η μη ύπαρξη άλλης δομής Α.μεΑ. για παιδιά με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού στο Δυτικό Τομέα, «μεγεθύνει» το έργο της Γέφυρας Ζωής, την σημασία της αλλά και την συμβολή της στην δημιουργική απασχόλησή τους, γι’ αυτό η Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπύρος Τζόκας καθώς και η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αναπηρίας κ. Βιβή Τσαβαλιά δεσμεύονται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, κυρίως δε στο στεγαστικό και την διαρκή χρηματοδότησή της.
3). Ζήτησε την συμβολή των στελεχών της Γέφυρας Ζωής για την σύνταξη προμελέτης ή προκαταρτικής μελέτης για την ίδρυση και κατασκευή Κέντρου Δημιουργικής  Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ στο Δυτικό Τομέα Αττικής, για παιδιά αυτών των ευαίσθητων κατηγοριών, προκειμένου να ενταχθεί ως δράση στο πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεων και να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττική, λαμβανομένου υπόψη ότι στον Δυτικό Τομέα  δεν υπάρχει καμιά δομή απογευματινής απασχόλησης για τα παιδία και νέους με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού. 
Ολοκληρώνοντας τις θέσεις της Περιφέρειας η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα αναπηρίας κ. Βιβή Τσαβαλιά, αφού τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό της Γέφυρας Ζωής, από την πρώτη επίσκεψή της, όχι μόνο συμφώνησε, αλλά υπερθεμάτισε σε όσα εξέφρασε ο κ. Σπύρος Τζόκας και ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ουσιαστική άρνηση της Διοίκησης του Δήμου Περιστερίου να συνδράμει στο έργο της Γέφυρας Ζωής, με χρηματοδότηση των κοινωνικών δράσεων και την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την στέγασή της, θα ξεπεραστεί, έστω και προσωρινά με την «αποφασισμένη» οικονομική ενίσχυση από την Περιφέρεια.

Τόσο η κα.Β. Τσαβαλιά, όσο και ο κ. Σ. Τζόκας δήλωσαν ότι θα βρίσκονται στο πλευρό της Γέφυρας Ζωής και θα συνδράμουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, στο έργο και τις δράσεις της για την δημιουργική απασχόληση και εκπαίδευση των παιδιών  που «φιλοξενούνται» στον Πολυχώρο της.

Τέλος μετά από ενημέρωση και πρόταση του Προέδρου της Γέφυρας Ζωής κ. Δ. Γουράνιου για την εκδήλωση (ημερίδα) που ετοιμάζεται με θέμα «Σεξουαλικότητα Νέων με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού», ο κ. Σπύρος Τζόκας και η κα. Βιβή Τσαβαλιά δήλωσαν ότι θα εξετάσουν ευμενώς το αίτημα για χρηματοδότηση της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος της Γέφυρας Ζωής κ. Διονύσης Γουράνιος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους δύο παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα κ. Σ. Τζόκα και την Εντεταλμένη Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής για θέματα αναπηρίας κα. Βιβή Τσαβαλιά γιατί από την ανάληψη των καθηκόντων τους βρίσκονται στο πλευρό της Γέφυρας Ζωής Δυτικού Τομέα, για τη επίσκεψη τους, για όλα όσα εξέφρασαν για το έργο της και για τις έως τώρα ενέργειες τους για την ενίσχυσή της και το ξεπέρασμα των προβλημάτων της.  

Δήλωσε δε ότι θα συνεργαστεί η Γέφυρας Ζωής στην εκφρασθείσα πρόθεσή τους για την ίδρυση, κατασκευή και χρηματοδότηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά Α.μεΑ. των δύο αυτών ευαίσθητων κατηγοριών, από την Περιφέρεια Αττικής στον Δυτικό Τομέα. 


Από το Γραφείο τύπου της Γέφυρας Ζωής Δυτικού Τομέα.