Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρος Τζόκας στο πλευρό της Γέφυρας Ζωής Α.μεΑ. Δυτικού Τομέα


Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας είχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρος Τζόκας με τον Πρόεδρο της Γέφυρας Ζωής κ. Διονύση Γουράνιο, για θέματα που απασχολούν τα παιδιά ΑμεΑ στο Περιστέρι και τους όμορους δήμους.
Στη συνάντηση που ήταν πολύ παραγωγική, συζητήθηκαν μέσα σε κλίμα κατανόησης τα θέματα:
α) Τρόποι υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά,  εφήβους και νέους ΑμεΑ με νοητική υστέρηση και αυτισμό, 5 έως 25 ετών στη Δυτική Αθήνα.
β) Στήριξη της Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα στην προσπάθεια της Γέφυρας Ζωής για την εξεύρεση νέου χώρου ικανού για την «φιλοξενία» των παιδιών που ασκούνται και απασχολούνται στον υφιστάμενο χώρο της και αυτών που βρίσκονται σε αναμονή προς ένταξη στην «ομάδα» της.
γ) Τρόποι χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Γέφυρας Ζωής και ειδικότερα της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών για τα ψυχαγοπαιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ΑμεΑ με νοητική υστέρηση και αυτισμό που υλοποιεί.
δ) Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες» οικογενειών αδύναμων οικονομικά κοινωνικών ομάδων που η Γέφυρα Ζωής σχεδίασε και προγραμματίζει την υλοποίησή του με την στήριξη και τη συνεργασία της Αντιπεριφέρειας Δυτικού Τομέα.
ε) Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την κοινότητα ΑμεΑ και τους γονείς των παιδιών ΑμεΑ που η Γέφυρα Ζωής έχει προγραμματίσει, καθώς και η συμβολή και στήριξη του Περιφερειακού Τομέα Δυτικού Τομέα Αττικής στην υλοποίησή τους.
στ) Σύναψη Στρατηγικής προγραμματικής συμφωνίας για δράσεις ΑμεΑ μεταξύ Αντιπεριφέρειας και Γέφυρας Ζωής

Από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Τζόκας, δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του, τόσο προσωπική, όσο και θεσμική στο έργο και τις προσπάθειες της Γέφυρας ζωής και δεσμεύτηκε  ότι ο Περιφερειακός Τομέας Δυτικού Τομέα Αττικής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια και συνδρομή στην υλοποίηση όσων συζητήθηκαν.

Η Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ Δυτικού Τομέα και προσωπικά ο Πρόεδρος της κ. Διονύσης Γουράνιος, ευχαριστούν τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Σπύρο Τζόκα για το διαρκές, και αμέριστο ενδιαφέρον του, τη φροντίδα και την συμπαράστασή του στο έργο της, από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η Γέφυρα Ζωής θεωρεί και πιστεύει ότι στο πρόσωπο του κ. Σπύρου Τζόκα έχει βρει ένα ανιδιοτελή συνοδοιπόρο της και συμπαραστάτη της κοινότητας Α.μεΑ. και των παιδιών με νοητική υστέρηση και φάσμα αυτισμού, στην προσπάθεια που καταβάλουν για την ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και στην αυτόνομη διαβίωση του που είναι και το ζητούμενο.