Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Παρατάξεων Περιστεριού στον πολυχώρο της ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ

Στον πολυχώρο της Γέφυρας Ζωής Α.με.Α Δυτικού Τομέα συναντήθηκε ο πρόεδρος της ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ  κ. Γουράνιος Διονύσης με τον επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης "Ενεργοί Πολίτες για τη Ανατροπή στο Περιστέρι" κ. Κουγιουμτζή Φώτιο στα μέσα του Οκτωβρίου 2014 , 

Το ίδιο χρονικό  διάστημα είδε &τον επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης "Περιστέρι για όλους" κ. Πλέστη Αλέξανδρο μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Αθανάσιο 


καθώς και την δημοτική σύμβουλο  της Δημοτικής Παράταξης "Αριστερή Κίνηση Περιστερίου" κα. Αθανασοπούλου- Βαφειάδου Αντωνία 

Ο πρόεδρος της Γέφυρας Ζωής παρουσίασε τις δράσεις του πολυχώρου και  έθεσε το θέμα της υποστήριξης της "Γέφυρας Ζωής" με κάθε πιθανό τρόπο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εθελοντικό διαδραστικό έργο που ξεκίνησε  και συνεχίζει μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες αλλά και θέματα που σχετίζονται γενικότερα με τις ανάγκες της βιωσιμότητας του πολυχώρου μας .

Οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Παρατάξεων αναγνώρισαν το σημαντικό έργο που ή Γέφυρα Ζωής έχει αναλάβει, δήλωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τον πολυχώρο μας ώστε να συνεχιστούν όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες των παιδιών της Γέφυρας Ζωής, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή τους στις ενέργειες των στελεχών, μελών και εθελοντών του πολυχώρου μας.

Το Δ.Σ. της Γέφυρας Ζωής δηλώνει τις ευχαριστίες του στους κ.Κουγιουμτζή Φώτιο, κ. Πλέστη Αλέξιο, κ. Δημητρίου Αθανάσιο και την κα. Αθανασοπούλου- Βαφειάδου Αντωνία για την πρόθεσή τους να στηρίξουν την ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ  και εύχεται να δείξουν άμεσα και έμπρακτα την στήριξή τους.