Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ευχαριστήρια επιστολή προς την δικηγορική εταιρεία «Σιούφας & Συνεργάτες» & τον φορέα "ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ"


Η Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ Δυτικού Τομέα, ευχαριστεί την Δικηγορική Εταιρία ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που μέσω του φορέα ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ μας προσέφεραν για τις ανάγκες του πολυχώρου μας έναν εκτυπωτή  Samsung SL-M2675FN Laser Πολυμηχάνημα, και ένα LAPTOP Turbo-X Blade 105-450, για τις ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης του πολυχώρου μας, όπως επίσης για την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού έντυπου και ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιείτε από τους εθελοντές μας στην εκπαίδευση, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση των παιδιών μας  με ειδικές ικανότητες (ΑμεΑ) που η Γέφυρα Ζωής φιλοξενεί.


Η Δικηγορική Εταιρία ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχει τα γραφεία της στην 25η Μαρτίου 
αριθμ 7, Ταύρος και προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, Εταιρίες και σε Νομικά Πρόσωπα.
Σας ευχαριστούμε όλους πολύ για την συνεχή και πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο της Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ Δυτικού Τομέα 


Από το Γραφείο Τύπου της  «Γέφυρα Ζωής ΑμεΑ Δυτικού Τομέα»