Το Δ.Σ. της Γέφυρα Ζωής τα παιδιά ,&
οι εθελοντές της  ,

Σας εύχονται οι μέρες των Χριστουγέννων ας μεταφέρουν την μαγεία τους στο σπίτι σας
και ο … Άγιος Βασίλης ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας.