Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ “ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ Α.μεΑ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ”

Στο πλαίσιο της εύρυθμης και συντονισμένης λειτουργίας της Γέφυρας Ζωής ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα εντάσσεται και η συστηματική ενημέρωση και οργάνωση του εθελοντικού δυναμικού του συλλόγου. Δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι νέες δράσεις με βάση το καινούριο πρόγραμμα και επιπλέον έχουν προστεθεί νέοι εθελοντές στο δυναμικό της Γέφυρας Ζωής, η ενημέρωση αυτή καθίσταται απαραίτητη.

 Στις 6 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η συνάντηση του συνόλου των εθελοντών της Γέφυρας Ζωής με το στελεχιακό και διοικητικό δυναμικό του συλλόγου. 

Σε μια προσπάθεια καταρχάς γνωριμίας παλαιών και νέων μελών ο Πρόεδρος της Γέφυρας Ζωής,κ. Γουράνιος Διονύσης, ευχαρίστησε κάθε μέλος για την μέχρι τώρα συμβολή του αλλά και την μελλοντική συνεργασία με τα νέα μέλη. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια εκτενής και σαφής ενημέρωση του εθελοντικού δυναμικού από την υπεύθυνη συντονισμού, Παναγιώτα Ματζαβίνου, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο σύλλογος στο σύνολό του αλλά και για επιμέρους θέματα όπως είναι το πρόγραμμα, οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις αλλά και ειδικές περιπτώσεις η διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στις διάφορες μορφές αναπηρίας και οι δυσκολίες που ενδεχομένως προκύψουν.   


Τέλος, η συνάντηση έληξε με τη συζήτηση των ανακοινώσεων, των προβληματισμών αλλά και των προτάσεων των εθελοντών για τη λειτουργία και το μέλλον του συλλόγου. 

Το πλαίσιο της συζήτησης έδειξε ότι η φετινή χρονιά θα είναι εξίσου παραγωγική με τις προηγούμενες.