Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Μοίρασε τρόφιμα η Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα στους συλλόγους που έχουν στο δυναμικό τους Α.μεΑ.

στην φώτο διακρίνεται ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Τζόκας και η  Αντιπρόεδρος της Γεφυρα Ζωής κα Θεοδώρα Τσεμη μαζί με εκπροσώπους συλλογών Α.μεΑ.

Τρόφιμα με την συνεργασία του Συλλόγου Λαϊκή Αλληλεγγύη μοίρασε η Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα  και ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Τζόκας σε συλλόγους που έχουν να κάνουν με Α.μεΑ. ώστε να διατεθούν σε οικογένειες που έχουν πραγματικό πρόβλημα σίτισης


Την προσπάθεια αυτή την συντόνισε ο Σύλλογος Λαϊκή Αλληλεγγύη και ο πρόεδρος της κ. Απαμιάν.