Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Συνάντηση στον πολυχώρο της Γέφυρας Ζωής με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω

Στον πολυχώρο της Γέφυρας Ζωής Α.με.Α Δυτικού Τομέα πραγματοποιήθηκε  στις 14.10.2014 η επίσημη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Γέφυρας Ζωής κ. Γουράνιο Διονύση και του Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε. Κ Αιγάλεω κ. Κατσιβέλη Βασίλη. 


Στην συνάντηση συμμετείχαν η Κοινωνική Λειτουργός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω κ. Παναγιώτου Μάνθα, η Υπεύθυνη Συντονισμού- Κοινωνική Λειτουργός της Γέφυρας Ζωής Στεργίου Ευαγγελία και η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας της Γέφυρας Ζωής Μαντζαβίνου Παναγιώτα.

Οι εκπρόσωποι της Γέφυρας Ζωής παρουσίασαν τις δράσεις του πολυχώρου, το κοινωνικό  τους έργο για το Δυτικό τομέα καθώς και την πρόθεσή τους για μία εποικοδομητική συνεργασία με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω. 

Ο Διευθυντής κ. Κατσιβέλης Βασίλης, μαζί με την κ. Παναγιώτου Μάνθα αναγνώρισαν το σημαντικό έργο που ή Γέφυρα Ζωής έχει αναλάβει και δήλωσαν την πρόθεσή τους για μελλοντική συνεργασία στις δράσεις και το έργο του πολυχώρου.


Το Δ.Σ. της Γέφυρας Ζωής δηλώνει τις ευχαριστίες του στον Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω  για την επίσκεψη & την πρόθεση συνεργασίας .