Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ»

Δυναμική παρουσία της ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.μεΑ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ   στο 5ο Διεθνές Συνέδριο «Άτομα με αναπηρία & Μ.Μ.Ε.»


Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΜΕ) διοργανώνει το 5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ – Ενσωμάτωση και Κρίση στην Ψηφιακή Εποχή». Στόχος του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την άρση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, αλλά και η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην επικοινωνία και την ενημέρωση. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων που η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης αναπτύσσει από το 2006 και οι οποίες στοχεύουν στον προβληματισμό και το διάλογο για τα θέματα των ΑμεΑ.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στο Συνεδριακό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ( Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου,Καλλιθέα) στις 13-14 Μαρτίου 2014.