Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Μέσω διαδικτύου ο έλεγχος πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ από τις δημόσιες υπηρεσίες

Μέσω διαδικτύου θα γίνεται ο έλεγχος πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ από τις δημόσιες υπηρεσίες που δέχονται γνωματεύσεις αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών.
Συγκεκριμένα η Διευθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σχεδιάζει ειδική ηλεκτρονική ιστοσελίδα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όσες δημόσιες υπηρεσίες που παραλαμβάνουν γνωματεύσεις αναπηρίας των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.,
προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας ή μη των αναγραφομένων σε αυτές. Για την χρήση της ιστοσελίδας που θα ελέγχεται η πιστοποιήση αναπηρίας του ενδιαφερόμένου που προσκομίζει την γνωμάτευση αυτή στην δημόσια υπηρεσία θα είναι απαραίτητη η έκδοση κλειδάριθμου ώστε η υπηρεσία να έχει πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα του ΚΕΠΑ.