Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Τι αλλάζει για τα αναπηρικά και τα πολυτεκνικά Ι.Χ.


Σε ισχύ τέθηκε από τις 24 Ιανουαρίου το μέτρο της απόσυρσης, το οποίο παρατάθηκε μέχρι τα τέλη του 2013 ώστε να τονωθούν οι πωλήσεις καινούριων Ι.Χ. που καταγράφουν πτώση-ρεκόρ τα τελευταία 4 χρόνια.

Μάλιστα, στις 24/1 εκτελωνίστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα στα τελωνεία της χώρας που είχαν αδρανοποιηθεί εξαιτίας της αναμονής δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ειδικότερα στις 23 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης τα άρθρα 18, 20, 21 και 28 του νόμου 4110/2013 βάσει των οποίων ρυθμίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν στον κλάδο του αυτοκινήτου που περιλαμβάνουν την παράταση του μέτρου της απόσυρσης, την απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και την αλλαγή του Φόρου Πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ.
Οσον αφορά στο μέτρο της απόσυρσης παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2013, αν και τα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ δεν δέχονται αυτοκίνητα πέραν της 20ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, και αφορά ΙΧ με 1η άδεια κυκλοφορίας μέχρι τις 31/12/2000 εφόδον βέβαια έχουν καταβληθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους διαγραφής καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
Επισημαίνεται επίσης ότι, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ζ', η αίτηση επιστροφής που προβλέπεται στο νόμο ν.4002/2011 (παρ.1 άρθρο 20), δύναται να κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2014.
Αναπηρικά Ι.Χ.
Αλλαγές είχαμε και στα αναπηρικά ΙΧ καθώς αίρεται η παραπομπή στον ορισμό της φορολογικής κατοικίας και δικαιούχοι της απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης αυτοκινήτων ορίζονται οι ανάπηροι Ελληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ με κατοικία στην Ελλάδα.
Παράλληλα ορίζεται ότι από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές Γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.
Επίσης αίρονται τα όρια ηλικίας των τεσσάρων (4) και εβδομήντα (70) ετών, ως κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.
Πολυτεκνικά Ι.Χ.
Ευχάριστη είναι η είδηση για τους ιδιοκτήτες ΙΧ με 3 παιδιά καθώς μέχρι πρότινος μπορούσαν μόνο μία φορά να αποκτήσουν κάποιο ΙΧ με απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης. Πλέον με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μπορούν να αποκτήσουν και πάλι κάποιο άλλο ΙΧ επίσης χωρίς να καταβάλλουν Τέλος Ταξινόμησης.
Ειδικότερα αναφέρεται στο ΦΕΚ πως οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί ως γονείς με τρία τέκνα στις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, με τις οποίες χορηγείται απαλλαγή από το φόρο αυτό για μία και μόνο φορά, δύνανται να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης διατάξεις πολύτεκνων γονέων.
Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων
Μπορεί να μην καταργήθηκε ο Φόρος Πολυτελείας στα καινούρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ ωστόσο αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά του Φόρου και πλέον είναι κοινά για καινούρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ.
Ειδικότερα η κλίμακα τιμών χονδρικής πώλησης για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας δεν διαφοροποιείται πλέον, από αυτή των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και για τιμολόγια από 20.000 έως και 22.000 ευρώ ο φόρος κυμαίνεται σε 10%, από 22.001 έως και 28.000 ευρώ σε 30% και από 28.001 ευρώ και άνω σε 40%.
Οι παραπάνω αξίες αφορούν στην τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περίπτωση α, της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/01.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Γ.Δ.