Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Κέντρα Φροντίδας άτομων με αναπηρίες.

Με προσωρινό λουκέτο απειλούνται 111 Κέντρα Φροντίδας, που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό άτομων με αναπηρίες.

Τον κίνδυνο επισημαίνει ο πρόεδρος  τoυ Δ.Σ. της "ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ" Γoυράνιος Διονύσης, σε επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας μετά τη λήξη του σχετικού προγράμματος στο τέλος του 2012. 

«Από τη λήξη του προγράμματος, μέχρι την έναρξη του νέου μεσολαβεί αρκετό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες) με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των δομών, αλλά και για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές, διότι όπως γνωρίζετε, με τη λήξη του προγράμματος λήγουν και οι συμβάσεις των εργαζομένων», 
Για τον λόγο αυτό ζητά την παρέμβαση των υπουργών για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας των Δήμων, από τα οποία εξυπηρετούνται 1.176 άτομα με αναπηρίες.
 «Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό του παραγόμενου κοινωνικού έργου, είναι αναγκαίο να υπάρξει άμεσα πρωτοβουλία για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους», επισημαίνει ο πρόεδρος της "ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ" .